WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

Av. Firuzan İNAN

KURUCU AVUKAT

Meslek hayatına SSK Denizli Sigorta Müdürlüğünde avukat olarak başlamış ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  farklı birimlerinde görev yaparak 2012/10 ayında ayrılmıştır. 2012/10. aydan itibaren İzmir ilinde serbest avukatlık, bilirkişilik, arabuluculuk, hukuk danışmanlığı, kurumsallaşma ve eğiticilik yapmaktadır.

 

Yaptığı Görevler

SGK Hukuk Müşavirliğinde;
1.Hukuk Müşavir V.(2009/1-2012/10)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında;
1. SGK Başkan Danışmanı (2008/6-2009/6)

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığında;
1. Şube Müdür V. (2003/8-2008/6)

SSK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünde;
1. Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü
2. Avukat(2003/2-8)

SSK Denizli Sigorta Müdürlüğünde;
1. Avukat(1991-1994)
2. 6183 Sayılı Kanun Uygulamasından Sorumlu Avukat(1994-1995)
3. İl Müdür Yardımcısı G.Y.(1995 – 2003/2)

Diğer Görevler:

 • İzmir Adliyesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişisi
 • Çeşitli Kurum ve Derneklerin Vekilliği
 • Kalite Yönetim Temsilciliği(2001–2003)
 • İç Tetkikçilik
 • Denizli Sigorta Müdürlüğünü Yaşatma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanlığı(1998-2003 )
 • Denizli Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu Üyeliği
 • Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Kurumları Komisyonu Üyeliği
 • Mobbing Uzmanı
 • Arabulucu
 • Bilirkişi
 • ÇALIŞTIĞI PROJELER

  • T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarının  TS-EN-ISO 9002 Kalite Belgesi alımı ve belge devamında kalite yönetim temsilcisi, baş-tetkikçi, aktüer uzmanı
  • e-Bildirge Projesi
  • Online Prim Tahsilat Projesi
  • Elektronik İşveren Bilgilendirme Sistemi Projesi
  • e-Borcu Yoktur Projesi
  • 6183 Sayılı Kanuna Göre Kurum Alacaklarının Takibinde İcra Yazılımı
  • Otomatik İcra Tahsilat Projesi
  • İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesinin AB Ekonomik Faaliyet Sınıflandırma Sistemine (NACE) Dönüşümü Projesi
  • SGK- İş Kur Ortak Çalışma Grubu
  • Kamu İhale Kurumu-SGK Ortak Çalışma Grubu
  • MASAK-SGK Çalışma Grubu
  • 5510 sayılı Kanun Tasarımı Yazım Komisyonu (2004-2006)
  • 5510 sayılı Kanunun (2006-2007) İkincil Mevzuat Diğer Yönetmelikler ve Formlar Komisyonu
  • HUMOP-Hukuk Müşavirliği Otomasyon Projesi -Dava Ve Mütalaa Yazılım Projesi, UYAP Uyum Projesi, 2004 Sayılı Kanuna Göre Kurum Alacaklarının Takip Ve Tahsili Yazılım Projesi Koordinatörü
  • Sosyal Güvenlik Kurumun Yapılandırılması

SGK Hukuk Müşavirliğinde;
1.Hukuk Müşavir V.(2009/1-2012/10)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında;
1. SGK Başkan Danışmanı (2008/6-2009/6)

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığında;
1. Şube Müdür V. (2003/8-2008/6)

SSK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünde;
1. Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü
2. Avukat(2003/2-8)

SSK Denizli Sigorta Müdürlüğünde;
1. Avukat(1991-1994)
2. 6183 Sayılı Kanun Uygulamasından Sorumlu Avukat(1994-1995)
3. İl Müdür Yardımcısı G.Y.(1995 – 2003/2)

Diğer Görevler:

 • İzmir Adliyesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişisi
 • Çeşitli Kurum ve Derneklerin Vekilliği
 • Kalite Yönetim Temsilciliği(2001–2003)
 • İç Tetkikçilik
 • Denizli Sigorta Müdürlüğünü Yaşatma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanlığı(1998-2003 )
 • Denizli Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu Üyeliği
 • Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Kurumları Komisyonu Üyeliği
 • Mobbing Uzmanı
 • Arabulucu
 • Bilirkişi
 • e-Bildirge Projesi
 • Online Prim Tahsilat Projesi
 • Elektronik İşveren Bilgilendirme Sistemi Projesi
 • e-Borcu Yoktur Projesi
 • 6183 Sayılı Kanuna Göre Kurum Alacaklarının Takibinde İcra Yazılımı
 • Otomatik İcra Tahsilat Projesi
 • İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesinin AB Ekonomik Faaliyet Sınıflandırma Sistemine (NACE) Dönüşümü Projesi
 • SGK- İş Kur Ortak Çalışma Grubu
 • Kamu İhale Kurumu-SGK Ortak Çalışma Grubu
 • MASAK-SGK Çalışma Grubu
 • 5510 sayılı Kanun Tasarımı Yazım Komisyonu (2004-2006)
 • 5510 sayılı Kanunun (2006-2007) İkincil Mevzuat Diğer Yönetmelikler ve Formlar Komisyonu
 • HUMOP-Hukuk Müşavirliği Otomasyon Projesi -Dava Ve Mütalaa Yazılım Projesi, UYAP Uyum Projesi, 2004 Sayılı Kanuna Göre Kurum Alacaklarının Takip Ve Tahsili Yazılım Projesi Koordinatörü
 • 1994 ila 2002 yıllarında yapılan 6183 sayılı Kanun uygulaması, işveren mevzuatı, tahsis mevzuatı ile ilgili Müdür yardımcıları eğitimlerinde eğitici ve kursiyer
 • 45 inci OQ Uluslararası Kalite Kongresi
 • KALDER Kalite Çemberleri Stant açımı ve konuşmacı,
 • RETÜV (Kalite Yönetim Sistemi) Eğitimi,
 • PDR İnsan Kaynakları ve Yöneticinin Eğitim konulu eğitime iştirak,
 • Denizli ve İlçelerinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Mevzuatı konusunda halkı bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları,
 • Denizli’de açılan fuarlarda Denizli Sigorta Müdürlüğü olarak stant açımı ve Kurumun tanıtım çalışmaları,
 • Türk Tabipler Birliği ile ortaklaşa Denizlide kurulu bulunan fabrikalarda iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konusunda eğitim çalışmalarında eğitici,
 • SSK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü ile İskenderun Sigorta Müdürlüğü, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa Sigorta İl Müdürlükleri ve İzmir İnşaat Emlak Sigorta Müdürlüğünün Kuruluş İçi İç tetkiklerinde baş tetkikçi ve tetkikçi,
 • 2004 ve 2005 yılları arasında Sigorta /Sigorta İl Müdürlüklerinin icra takip haciz ve satış servislerinin eğitimi, 2004 yılı taşra teşkilatının e-bildirge projesi ile ilgili olarak eğitimi, 2005 yılı taşra teşkilatının e-borcu yoktur projesi hususunda eğitimi, 2005 yılı SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu eğitim toplantısında konuşmacı, 2006 yılı şeflik sınavı unvan yükselme eğitiminde anayasa, kurum mevzuatı ve ilgili mevzuatlar ile 6183 sayılı Kanunun uygulanması konularında eğitici, 2005, 2006 yıllarında işveren mevzuatı konusunda eğitici,
 • Çeşitli gerek resmi gerek özel kurum ve kuruluşların işveren, sosyal güvenlik hukuku, e-bildirge, e-borcu yoktur uygulamaları hususunda eğitim toplantılarında konuşmacı, eğitici
 • Çeşitli televizyon programlarında konuşmacı,
 • 2006 yılı Adalet Akademisinin “Sosyal Sigortalar Hukukunda Meydana Gelen Değişiklikler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” eğitimi,
 • Avrupa Birliği Projesi kapsamında sosyal diyalog konulu eğitim,
 • Düzenleyici Etki Analizi konulu eğitim,
 • Eğiticilerin Eğitimi, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi eğitimleri,
 • Adalet Akademi tarafından düzenlenen Kurum mevzuatı konulu eğitimi,
 • Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından düzenlenen avukatlara yönelik 5510 sayılı Kanun ve Genel Sağlık Sigortası eğitimleri.