WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

gayrimenkul hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku gayrimenkulleri hukuken koruyan, gayrimenkullerin alım-satım vb. işlemlerinde gerekli düzenlemeleri yapan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku aslında borçlar hukuku, icra hukuku, eşya hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilişkilidir. Bu anlamda gayrimenkul dava avukatları da gayrimenkul hukukunun ilişkili olduğu hukuk dalları ile ilgili, bunlara dair mevzuata hakimdir.

Büromuzun uzman kadroları,  mülk sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, inşaat firmalarına hizmet vermektedir. Ev, iş yeri, tarım arazisi, 2/b ler, tarım Reform Kanunu kapsamında ki yerler, arsa vb. taşınmazların korunması ve bunlarla ilgili hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde de  rol oynar.

Hukuk Büromuz,

 • Gayrimenkul avukatı gayrimenkullerin alımı, satımı, satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi kiralama sözleşmeleri,
 • Aracılık sözleşmeleri,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Bina yönetimi
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yazımı
 • İnşaat ruhsatının alınması, iskan izni için resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilişiksizlik belgesi ve oturma izinlerinin alınması
 • Muris Muvazaası
 • Kentsel dönüşüm
 • Arazi alım-satımlarında müvekkillerimize danışmanlık
 • İpotek tesisi ve fekki, kat irtifakı, proje yönetimi, alışveriş merkezleri yönetimi, ayni hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi
 • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri
 • Tapu Kadastro Davaları
 • Orman davaları
 • 2 b arazisinin davaları ve 2 b tescil işlemleri
 • Osmanlı tapularının araştırılması
 • İpotek Tesisi ve Fekki İşlemlerinde Gayrimenkul Avukatı
 • Kamulaştırma davaları; kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davası, kamulaştırma işleminin iptali davası, kamulaştırma maddi düzeltim davası
 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığına baş vurulması işlemleri   vs konularında Firuzan Hukuk Bürosu olarak yıllardır gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek verilmekte ve davalar uzman Tapu, Kadastro, Milli Emlak  Uzmanları ile Mühendisler aracılığıyla yürütülmektedir.