WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

İş-Hukuku

İŞ HUKUKU

İş Hukuku, İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamalarını içeren, işçi ile işveren, işveren vekili, taşeron arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır.

Gerek bireysel iş hukuku ve gerekse toplu iş hukuku konularında;

 • İşçi-işveren ilişkisi çerçevesinde her ikisinin de ilgili yükümlülükleri, uygulamalar, anlaşmalar,
 • İş kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü,
 • Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere işverenlerin birleşmeleri,
 • İşyerlerinin devralınmaları ya da devredilmeleri,  bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri,
 • İşletmelerin kısa çalışma uygulamalarına geçmeleri için gerekli iş planlaması, kısa çalışma başvurusu, yasal sürecin yerine getirilmesi ve izlenmesi,
 • Toplu işçi çıkarma ve koşulları, toplu işçi çıkarma usulleri ve istisnaları, yeniden işe alma zorunluluğu ve toplu işçi çıkarma usulüne aykırılığın sonuçları,
 • İşveren ve işveren sendikaları ile işçi sendikaları arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ve toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında alternatif çözümler,
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması, Çalışanların İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı karşısındaki hakları, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş mevzuatında düzenlenen kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart tazminatı, mobbing, işe iade, işçi alacakları, fazla mesai, yıllık izin, dini ve ulusal bayram ile genel tatil ücreti, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, sendikal tazminatlar…vs işçi tarafından açılması gereken davalar,
 • Turizm, basın, taşımacılık ve endüstri sektörlerinden müvekkillerinin sendikalar ile olan görüşmeleri de dahil olmak üzere kişisel iş hukuku alanında dava takip hizmeti,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek,
 • Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü,
 • yerli ve yabancı müvekkilleri sigorta şirketleri ile çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil,
 • İş kazası sonucunda bildirimler, açılan maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları, sürekli iş göremezlik geliri  ya da iş kazası sonucu ölüm maaşı bağlatma, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası ile ilgili hukuki sorunların çözümü ve diğer konularda,

Danışmanlık  hizmeti ile yazılı ve sözlü görüş vermekte, anılan konulara ilişkin süreçleri yönetmekte  ve sulh ve arabuluculuk çözümleri oluşturulmakta ve davaların takibini çözüm ortaklarımız başmüfettişler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, uzman sağlık personeli, hekimler ve üniversitelerin öğretim görevlileri ile birlikte yürütmekteyiz.