WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE SOSYAL YARDIMLARDAKİ ARTIŞLAR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE SOSYAL YARDIMLARDAKİ ARTIŞLAR

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının maaşlarına 2019 yılı Ocak-Haziran enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.2 oranında artış yapılmıştır. Söz konusu zam oranına göre aylık katsayı 0,138459, taban aylık katsayısı 2,167248 ve yan ödeme katsayısı ise 0,04391 olarak yeniden belirlenmiş olmaktadır. Bu artışlar çerçevesinde, Devlet memurlarının sadece aylıklarında artış değil, alacakları ikramiye ve sosyal yardım miktarları da yeniden belirlenmiş olmaktadır.

3.1-Kıdem tazminatı

4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanlara işten ayrılmalarında veya emekli olduklarında her bir çalışma yılı için 30 günlük kıdem tazminatı ödenmekte ve kıdem tazminat tutarı ise en yüksek Devlet memuruna her bir yıl hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarını geçememektedir.

Buna göre 1/7/2019 tarihi öncesi 6.107,60 TL olan kıdem tazminatı tavanı katsayı artışına bağlı olarak 362,36 TL artarak 6,379,86 TL olmuştur. Bu durumda 1/7/2019 tarihinden sonra kıdem tazminatı ödemesinde bu miktar dikkate alınacaktır.

3.2-Sosyal yardımlar

Bilindiği üzere sosyal yardımlar, eş, çocuk ve ölüm yardımlarını kapsamaktadır.

Devlet memurları için 657 sayılı Kanunun 202’nci maddesine göre çalışmayan ve SGK’dan aylık almayan eş ve çocuklar için aile yardımı ödenmektedir. 1/7/2019 tarihinden itibaren eş için 2.134 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpılması sonucunda elde edilecek aile yardım miktarı 278,69 TL’den 295,47 TL’ye yükselmiştir. Çocuk için ise 250 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpılması sonucu elde edilen tutar ise 34,61 TL olmuş ve 0-72 ay yaş grubundaki çocuklar için de bu miktar 69,22 TL olarak belirlenmiştir.

Yine 1/7/2019 tarihinden sonra Devlet memurunun, memur olmayan eşi ve çocuklarının vefat etmesi halinde ödenecek ölüm yardımı 1.315,36 TL, memurun kendisinin vefatı halinde de ölüm yardımı 2.630,72 TL olmuştur.

Ancak, sosyal yardımların ödenmesi açısından 4857 sayılı Kanuna tabi çalışanlar için farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle, 4857 sayılı Kanuna tabi çalışanlar için sosyal yardımların ödenme zorunluluğu bulunmamakta, ancak bireysel veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde ödenebilmektedir. Eğer, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi gereğince bu ödemeler yapılmaktaysa, bu sosyal yardım miktarları gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

3.3-SGK uygulaması

SGK uygulamasında ise bu sosyal yardım miktarları sigorta primi açısından istisna olarak kabul edilmektedir. Yani sigorta primine dahil edilmemektedir. Bu çerçevede, iki çocuk için 51,17 TL ve çalışmayan ve SGK’dan aylık almayan eş için de 255,84 TL sigorta priminden istisna tutulmaktadır.