WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA DURUMU

SGK işten çıkış kodları, çalışanın iş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteği ile sonlandırıldığını özetleyen kodlardır. Bu kodlar iş akdinin sonlanmasından sonraki süreçte çalışanın sahip olacağı ya da kaybedeceği hakları da belirlemektedir. Yani işten çıkış kodlarına göre çalışanın, diğer şartları sağlaması durumunda,  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu yüzden işten çıkış kodları, iş akdi sona eren her işçi için doğru olarak girilmelidir. Kodun bilerek veya hata sonucu yanlış girilmesi işçinin hak kaybına neden olabileceği gibi işveren için de idari para cezalarına sebep olabilir.

Kısaca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşının hak edilmesi için asgari koşulları inceledikten sonra işten çıkış kodlarına göre bu bedellerin hak edilişlerine bakalım.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için:

 1. İşçinin en az bir yıl kıdem süresinin olması gerekir.
 2. İş akdinin belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekir. Bunlar
 • İşverenin 4857s. İş Kanunu m.25/2 dışında kalan sebeplerle iş akdini feshetmiş olması
 • İşçinin İş Kanunu m. 24 uyarınca iş akdini feshetmiş olması
 • Erkek işçilerin muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini feshetmiş olmaları
 • Kadın işçilerin evlenme nedeniyle iş akdini feshetmesi
 • Yaşlılık aylığı(emeklilik) veya toptan ödeme almak amacıyla fesih
 • Ölüm nedeniyle fesih

halleridir.

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanabilmesi için ise:

 1. Belirsiz süreli iş akdi ile çalışması
 2. Kıdem süresine bağlı olarak hazırlanan 4857 s. İş Kanunu m.17’deki ihbar önellerine uyulmadan iş akdinin feshedilmiş olması gerekir.

İşsizlik maaşı alabilme şartlarına bakarsak da:

 1. Hizmet akdinin 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesinde sayılan hallerden biri ile sona ermiş olması,
 2. İşten ayrılmadan önce çalışılan firmada en az 120 günlük sigorta ödemesinin yapılmış olması
 3. Son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası ödemesi yapılmış olmalı
 4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekir.

Bu şartlar kapsamında işten çıkış kodlarına göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşının hak edilip edilmeyeceğini incelediğimizde aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır:

                  İşten Çıkış Kodları   Kıdem Tazminatı   İhbar Tazminatı    İşsizlik Maaşı
01-Deneme süreli iş akdinin işverence feshi
02-Deneme süreli iş akdinin işçi tarafından feshi
03-Belirsiz süreli iş akdinin işçi tarafından feshi(istifa)
04-Belirsiz süreli iş akdinin işverence haklı sebep bildirilmeden feshi+++
05- Belirli süreli iş akdinin sona ermesi++
08- Emeklilik(yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle+
09-Malulen emeklilik nedeniyle+
10-Ölüm+
11- İş kazası sonucu ölüm+
12- Askerlik+
13- Kadın işçinin evlenmesi+
14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmış olması+
15- Toplu işçi çıkarma+++
16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması+++
18- İşin sona ermesi++
19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa ‘4’ nolu kod kullanılır.)
20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
21-Statü değişikliği
22-Diğer nedenler
23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih++
24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih++
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih++
26-Disiplin kurulu kararı ile fesih
27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih++

 

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih++
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+++
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih+++
33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi++
34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih+++