Artık 10’dan Az İşçi Çalıştıranlar Eksik Gün Bildirim Formu Düzenlemeyecek

7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren “Eksik gün bildirim formu” nun düzenlenmesine gerek kalmamış bulunmaktadır. Dolayısıyla işyerinde bundan böyle 10 kişiden az sigortalı çalıştıran işverenler de, eksik günleri (kodlarıyla) sadece aylık bildirgede beyan edecekler ve ay içinde eksik gün veya eksik kazanç bildirilen sigortalılar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri istenilmesi durumunda SGK’ya ibraz edeceklerdir.

Diğer taraftan, bu hüküm, yasanın yayımlandığı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önceki süre için (10 sigortalıdan az çalıştıran işverenler açısından) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102′nci maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.