BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ RAYİÇ BEDELİN YÜZDE ELLİSİ ÜZERİNDEN HİSSEDARLARINA, KİRACILARINA, KULLANICILARINA 31/12/2019 ‘A KADAR DOĞRUDAN SATILABİLİYOR

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Hazineye ait tarım arazileri vatandaşların kullanıma açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satılmasına imkan sağlandı. Bu kapsamda mülkiyet sorunun çözülmesi amaçlanıyor.

Satılabilecek tarım arazileri hangileridir?

1- 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planı olmayan
veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,
2- Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,
3- Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,
4- Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,
5- İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,
6- Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,
7- Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,
8- Kadastrosu yapılanlar, satışa konu edilebilecektir.

Kimler yararlanabilecek?

– 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,
– 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan bu yana tarımsal amaçla kullanan ve kullanımına devam eden kullanıcıları,
– Hissedarları, Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.

Başvurular ne zaman, nereye yapılacak?

Başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar arazinin bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecek dilekçe ile yapılabilecek.

Hangi belgeler isteniyor?

Dilekçe ile birlikte;
– T.C. kimlik numarası beyanı,
– Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,
– Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,
– Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 50’si olarak belirlendi. Satış bedeli peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Bedelin yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Kalan ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler nereye yapılacak?

– Muhasebe Müdürlükleri,
– Mal müdürlükleri,
– Belirlenen bankalar