Torba Kanundan Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Olanağı Getirilmiştir

7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunla Teşviklerden geriye doğru yararlanma imkanı getirilmiştir.

Şöyle ki;

a) Daha önce kapsama girdiği halde prim teşviklerinden (örneğin 6111) yararlanmamış işverenlere, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde geriye doğru teşviklerden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bunun için dilekçe ile başvurulması yeterli olacak, ayrıca iptal-ek prim belgesi düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.

Öte yandan, iade edilmesi gereken teşvik tutarları, SGK’dan talep edilecek tarihi izleyen aybaşından itibaren hesaplanacak kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak, talebi izleyen yılbaşından başlayarak 3 yıl içinde ödenecektir.

b) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemi kapsamak üzere, evvelce teşviklerden yararlanmamış olanlara başvuruları üzerine geriye yönelik 6 ayla sınırlı olarak teşviklerden yararlanma hakkı öngörülmektedir.  (Bu 6 ayın başlangıcı 2018/Ocak ayından eski dönemi kapsamayacaktır)