VASİYETNAME HAZIRLANMASI VE AÇILMASI

Hukuken geçerli bir vasiyetname hazırlamak istiyorsanız, öncelikle yazılı olarak hazırlamanız gerekiyor. Vasiyetname noter tarafından hazırlanır. Miras bırakanın, yanında akrabası olmayan   iki tanıkla beraber notere gitmesi gerekmektedir.

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üst soy ve alt soy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Yanında nüfus cüzdanı, nöroloji yada psikiyatriden alınmış Vasiyetname Yapmaya Ehil Olduğuna Dair Sağlık Raporu ve 3 adet fotoğraf bulundurulmalıdır.  Noter tarafından hazırlanan vasiyetname miras bırakana okunacaktır. Miras bırakan kendi de okuyabilir, noter tarafından da okunabilir. Miras bırakan yazıyı okuyup anladıktan sonra hazırlanan vasiyetnameyi imza altına alacaktır. Diğer iki tanık ise miras bırakanın akli dengesinin yerinde olduğuna dair tanıklık edecektir. Ölüm halinde nufus müdürlüğü tarafından vasiyetname hazırlayan Noterliğe ölüm olayı bildirilir ve sözkonusu Noter Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak vasiyetnamenin açılmasını için gereğini arz eder ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da vasiyetnamenin açılıp okunması için  sulh hukuk  mahkemesine gönderilir .

El yazılı vasiyetname nasıl düzenlenir?

El yazılı vasiyetname, vasiyetçinin baştan sona tamamen kendi el yazısı ile tarih koymak sureti ile imzaladığı vasiyetnamedir.

Bu tür vasiyetlerin memura tevdi zorunluluğu bulunmamaktadır.  Ancak kaybolma, tahrifat ve değiştirilme önlemlerine karşın notere, sulh hukuk hakimine teslim edilmektedir.

El yazılı vasiyetnamelerde, miras bırakan başından sonuna kadar el yazısı ile yazması gerekiyor. El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

Bu nedenle, bizzat el yazısıyla yazılmamış, düzenleme tarihi belirtilmemiş veya miras bırakan tarafından imzalanmamış vasiyetnameler geçerli sayılmıyor.

Yazının okunaklı olup olmaması, eski veya yeni yazı olması önemli teşkil etmiyor. Yazının Türkçe olması şartı da aranmıyor.

Vasiyetnamenin, açık veya kapalı zarf olarak saklanması için sulh hâkimi, noter veya yetkili memura bırakılabiliyor. Bırakılmasa da hukuken geçerli sayılıyor.