WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

ASGARİ ÜCRET

Torba Kanundan Çıkan Asgari Ücret Desteği

7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme sonucunda;

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2018 yılı içinde ilk defa dosya açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir. (Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak)

Ancak;

– Doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması ve benzer nedenlerle bu uygulamadan yararlanmak amacıyla muvazaalı İşlem yapılması veya ücretlerin 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik bildirilmesi hallerinde bu teşvikler gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

– Söz konusu aylarda prim belgeleri zamanında verilmeli ve prim borcu bulunmamalıdır (taksitlendirilenler borç sayılmamaktadır)

– Yukarıda belirtilen (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin prim belgesindeki bildirimler esas alınacak, 2017 yılından önce dosya açılmış, ancak 2017 yılında sigortalı bildirilmemiş işyerleri hakkında ise (b) bendi hükümleri uygulanacaktır.

– İhaleli işlerde çalıştırılanlardan dolayı yararlanılan destek tutarı işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

Bu uygulamada dikkate alınacak günlük SPEK ve çarpan sayısı Bakanlar Kurulunca daha sonra belirlenecektir.