WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

torba kanunu

Torba Kanundan Çıkan Bir Ay İşverenden Bir Ay Devletten Prim Ödeme Teşviği

7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

“Bir Ay Benden Bir Ay Senden” diye tabir edilen destek :

a) 2017 yılında SGK’ya verilen aylık bildirgedeki sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren işe alınanların; işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla hizmeti olmaması, 2017 yılında işyerinden bildirilmiş olan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, İşe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlere prim desteği sağlanmaktadır. (Destek tutarı cari ay primlerinden mahsup edilecektir)

b) Destek kapsamındaki sigortalılar için yukarıda belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından İşverene ödenecek ve destek tutarı İş Kur Fonundan karşılanacaktır.(Başka bir anlatımla, hem prim, hem de ücret desteği sağlanmaktadır)

c) Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır. Yani destek tutarı her iki ayda bir Fondan karşılanacaktır.

ç) Kapsama giren işyerleri en fazla iki sigortalı İçin destekten yararlanabilecektir.

d) Prim belgeleri zamanında verilmeli, primlerin yasal süresinde ödenmeli ve SGK’ya borç olmamalıdır. (Taksitlendirilenler borç sayılmaz)

e) Bu kapsamda destekten yararlanılmış olan sigortalının İşten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık ayını geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

f) Bu kapsamda Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.

g) 2018 yılında dosya açılmış işyerleri ile daha önce dosya açıldığı halde 2017 yılında prim belgesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamayacaktır.

h) Bu hükümler, ihaleli işlerde çalıştırılanlar, SGDP’ya tabi olanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanamayacaktır.